1. Кредит

1.1 Овој документ беше креиран за посета Koh Rong од SEQ Legal.

2. Забелешка за авторски права

2.1 Copyright (c) 2014 Посетете Koh Rong.

2.2 Предмет на изричивите одредби од ова известување:

(а) заедно со нашите даватели на лиценци, ги поседуваме и контролираме сите авторски права и други права на интелектуална сопственост на нашата веб-страница и материјалот на нашата веб-страница; и

(б) се заштитени сите авторски и други права на интелектуална сопственост на нашата веб-страница и материјалот на нашата веб-страница.

3. Лиценца за авторски права

3.1 Можете:

(а) гледајте страници од нашата веб-страница во веб-прелистувач;

(б) преземете страници од нашата веб-страница за кеширање во веб прелистувачот;

(в) печати страници од нашата веб-страница;

(г) проследувајте аудио и видео фајлови од нашата веб страница; и

(д) користете посета Koh Rong со помош на веб прелистувач,

предмет на другите одредби од ова известување.

3.2 Освен што е експлицитно дозволено со другите одредби од ова известување, не смеете да преземате ниеден материјал од нашата веб-страница или да зачувате таков материјал на вашиот компјутер.

3.3 Вие само може да го користите нашиот веб-сајт за да дознаете за Koh Rong, планирање и резервација на патувањето и сите други услуги на нашата веб-страница и не смеете да ја користите нашата веб-страница за која било друга цел.

3.4 Освен што е експлицитно дозволено со ова известување, не смеете да менувате или на друг начин да менувате ниеден материјал на нашата веб-страница.

3.5 Освен ако не ги поседувате или ги контролирате релевантните права во материјалот, не смеете:

(а) повторно да објавуваме материјали од нашата веб-страница (вклучувајќи републикација на друга веб-страница);

(б) материјал за продажба, изнајмување или под-лиценца од нашата веб страница;

(в) јавно да го прикажуваме материјалот од нашата веб-страница;

(г) искористување на материјалите од нашата веб-страница за комерцијална цел; или

(д) редистрибуирајте материјал од нашата веб-страница, освен до степен што е изрично дозволено со ова известување.

4. Прифатлива употреба

4.1 Не смеете:

(а) користете ја нашата веб-страница на кој било начин или преземеме каква било акција што предизвикува или може да предизвика штета на веб страната или оштетување на перформансите, достапноста или пристапноста на веб-страницата;

(б) ја користиме нашата веб-страница на било кој начин што е незаконска, незаконска, измамлива или штетна, или во врска со каква било незаконска, незаконска, измамлива или штетна намера или активност;

(в) користете ја нашата веб-страница за да копирате, складира, домаќин, пренесувате, праќате, користете, објавувате или дистрибуирате материјал кој се состои од (или е поврзан со) било кој шпионски софтвер, компјутерски вирус, тројански коњ, црв, трапец на тастатурата, rootkit или други злонамерни компјутерски софтвер; или

(г) да спроведувате било какви систематски или автоматски активности за собирање податоци (вклучувајќи без ограничување стругање, податоци за рударство, извлекување на податоци и собирање податоци) на или во врска со нашата веб-страница без наша изречна писмена согласност.

5. Пријави злоупотреба

5.1 Ако дознаете за било каков незаконлив материјал или активност на нашата веб-страница, или било каков материјал или активност што го крши ова известување, ве молиме да ги известите.

5.2 Можете да ни известите за било каков материјал или активност преку е-пошта.

6. Спроведување на авторски права

6.1 Ние ја сфаќаме заштитата на нашите авторски права многу сериозно.

6.2 Ако откриеме дека сте ги користеле нашите материјали за авторски права во спротивност со дозволата утврдена во ова известување, можеме да покренеме правни постапки против вас, барајќи парична штета и / или забрана за да ве спречиме да ги користите тие материјали. Исто така може да ви биде наредено да плаќате правни трошоци.

7. Дозволи

7.1 Може да побарате дозвола за користење на материјалите за авторски права на нашата веб-страница преку пишување до нас преку е-пошта.